Anasayfa Eğitim Sanat Felsefesi Semineri

Sanat Felsefesi Semineri

, admin

Toplam Ders Saati: 20 saat

Başlangıç Tarihi: 11 Ocak 2021

(Pazartesi günleri,  19.00 / 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.)

Eğitmen: Abidin Celal BİNZET

Sanatın toplumsal boyutu. Başlangıcından itibaren ortaya çıkan belli başlı akımlar.

Sanat hareketleri. Aynı süreçte öne çıkan sanatçılar.

Sanat hareketlerinin düşünsel temelleri.

Ekonomik ve politik etmenler sistemi içinde görülen değişim ve dönüşümler.

Plastik sanat akımlarının diğer alanlarla ilişkileri.

Ortaya çıkan eşleşmeler, benzerlik ve zıtlıklar. Bilim ve teknolojide ulaşılan aşamaların sanatla bağlantıları. Felsefede sanat kuramlarına ilişkin değiniler. Genel gelişim süreci içinde değerlendirme ölçütleri.

Sanatçının yaratma eylemini etkileyen dış dünya gerçeklikleri. Aynı etki çerçevesi içinde sanatçının bireysel duyuş ve düşünüş payının sorgulanması. Sanatın var oluşu bağlamında toplumla ilişkileri. Politik ve dinsel kaygıların yaratma eylemindeki rolü.

Yerellik ve evrensellik tartışması.

Bir kültür olgusu olarak sanatın bireyler üzerindeki etkileri.

Yapıtta biçim ile içerik ilişkisinin sorgulanması. Günümüzde sanatın ulaştığı nokta ve sorunlar. Sanatın toplumla buluşma sorunu. Yapıtların korunup sunulması.

Müzecilik, koleksiyonculuk anlayışları.

http://www.umag.org.tr/tr/egitim/19/ankara-seminerleri/100/sanat-felsefesi

0 yorum
0

Yorum Yapın