Anasayfa Eğitim Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi

Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi

, admin

Toplam Ders Saati: 20 Saat

Başlangıç Tarihi: 10 Şubat 2021

(Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30 saatleri arasında yapılacaktır)

Eğitmen: Mutluhan İZMİR

Lacanpsikanalitik kurama en belirgin katkısını, ayna evresi kavramını öne çıkartarak yapar. Lacan egoyu bağımsız ve iç dünyamızda hazır halde bulunan bir yapı olmaktan çıkartıp dışımızdaki dünyanın resminden, yani imagodan bize yansıyan, bize yabancı ve dış dünyanın gerçekliğine bağımlı bir yapı durumuna getirerek dinamik bir benlik algısına vurgu yapmaya başlar. Kimlik özsel değil yabancı ve dışsal bir yapıya sahiptir. Lacanimago kavramını kullanarak cogito’dan kaynaklanan tüm felsefi çıkarımlara karşı duruşunu vurgulamanın yanında psikanalizin ego psikolojisiyle ne kadar zıt bir konumda yer alması gerektiğini de vurgulamaktadır.

Ego, içine girdiği kabın biçimini alan bir su gibi, içine girdiği mekanın biçimini alacaktır. Özneyi dilden çok önce kaparak ötekilere benzer davranış kalıpları edinmesine neden olan, ötekilerinkine benzer bir ego kurması dışında onaylanacak bir kimliğinin olamayacağı mesajını veren tek etken mekanın, yani imagonun koşullarıdır.

Kimlik ya mekanın resminin içindeki bir imaj olarak ya da toplumsal değerleri içeren daha kavramsal bir yüceltme eylemi olarak oluşacaktır. Kimlik için bunların dışında özsel bir yapılanma olanağı yoktur. Toplumun bireye değer aşılamaması ve yüceltmenin değersizleştirilmesinin ön plana geçmesinden kaynaklanan anomik yapıların başat olduğu günümüzde, kimlik sahibi olmak, yalnızca bir imaj sahibi olmaktan öteye geçememektedir.

Seminerlerde listedeki filmlerde çizilen karakterleri inceleyerek kimlik oluşumuna Lacancı çerçeveden bakacağız. 

Kaynak: http://www.umag.org.tr/tr/egitim/19/ankara-seminerleri/219/sinema-karakterlerinin-psikanalitik-cozumlemesi

0 yorum
0

Yorum Yapın